Tuesday, April 30, 2013

Upside down

bpâai kĭan wâa

"ga-ru-naa ror-sák-krûu kâ  pa-nák-ngaan bpai hôrng-náam kòrp-kun kâ" 

้ายเขียนว่า 

"กรุณารอสักครู่ค่ะ พนักงานไปห้องน้ำ ขอบคุณค่ะ"

káo rêep mâak gôr leri dtìt bpâai glàp hŭa


เขารีบมาก ก็เลยติดป้ายกลับหัว

Friday, April 19, 2013

Heaven


Asiatique The riverfront   Bangkoknâng ching-cháa sa-wăn

rúu-sèuk mĕuan dâai kêun sa-wăn

นั่งชิงช้าสวรรค์รู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์Saturday, April 6, 2013

Sleepy


 
Kyoto city zoo Japan


mêua-keun-née norn mâi-kôri làp

wan-née gôr-leri ngûang mâak mâak

เมื่อคืนนี้นอนไม่ค่อยหลับ

วันนี้ก็เลยง่วงมากๆ