Tuesday, January 29, 2013

Temperature

Seoul Korea

têe gao-lĕe năao mâak
ùn-ha-puum lóp bpàet ong-săa sell-sîat             
ที่เกาหลีหนาวมาก
อุณหภูมิลบ 8 องศาเซลเซียล

Friday, January 25, 2013

Doing many things at one time.

                                At Swensen ,Bangkok Thailand

      
gin ay-dtim bpai  àan náng-sĕu bpai              
กิน 
ไอติม    ไป   อ่าน  หนังสือ    ไป 
กินไอติมไปอ่านหนังสือไป