Thursday, February 21, 2013

I am scared.


chán tam-bpen mâi glua

dtàe jing jing láeo gam-lang rórng-hâi
  
         
ฉันทำเป็นไม่กลัว

แต่จริงๆแล้วกำลังร้องไห้Thursday, February 14, 2013

Love

Pranburi  Phetchaburi  Thailand

kwaam-rák tam-hâi lôok sŭai-ngaam   
         
ความรักทำให้โลกสวยงาม

kwaam-rák yùu rôrp rôrp dtua-rao
yàa leum rák kon rôrp rôrp dtua-kun

ความรักอยู่รอบๆตัวเรา
อย่าลืมรักคนรอบๆตัวคุณ

Saturday, February 9, 2013

Thai people of Chinese descent

At home,Bangkok Thailand

Bo bpen kon-Thai chéua-săai jeen kâ
โบเป็นคนไทยเชื้อสายจีนค่ะ

têe bâan wâai-jâao nai wan dtrùt-jeen túk-bpee

ที่บ้านไหว้เจ้าในวันตรุษจีนทุกปี
At home,Bangkok Thailand

păo ngern bpai hâi aa-gong aa-mâa chái              
เผาเงินไปให้อากงอาม่าใช้

Wednesday, February 6, 2013

My relaxing time

At home, Bangkok Thailand


dâai way-laa pák-pòrn láeo   

ga-ru-naa yàa róp-guan

            
ได้เวลาพักผ่อนแล้ว กรุณาอย่ารบกวน

Friday, February 1, 2013

My dream

Siam Paragon Bangkok Thailand


Pŏm gèp dtang dâai láeo kráp
prûng-née ja glàp maa séu
            
ผมเก็บตังค์ได้แล้วครับ  พรุ่งนี้จะกลับมาซื้อ