Thursday, June 20, 2013

Have you seen this movie yet?
túk wan-pút

dtŭa năng kâe nèung-rói bàat ang


ทุกวันพุธ ตั๋วหนังแค่หนึ่งร้อยบาทเอง

kun duu năng rêuang née (láeo) réu-yang


คุณดูหนังเรื่องนี้(แล้ว)รึยัง