Saturday, March 30, 2013

nice night view

Kobe Japan

bpra-táp jai wiu kŏrng têe-nêe mâak

ประทับใจวิวของที่นี่มาก
dtorn-yen maa wîng òrk-gam-lang-gaai

dtorn-glaang-keun nâng chom wiu


ตอนเย็นมาวิ่งออกกำลังกาย

ตอนกลางคืนนั่งชมวิว

Monday, March 25, 2013

Weather forecast

พยากรณ์อากาศ = weather forecast
paa-yaa-gorn aa-gàat

Do you kno
w how to say these sentences [in the picture] in Thai language.

Tuesday, March 19, 2013

It's too big.

Kobe Japan


yàak séu bpây bai née   dtàe kít wâa man yài gern-bpai ná

อยากซื้อเป้ใบนี้  แต่คิดว่ามันใหญ่เกินไปนะ

Monday, March 11, 2013

MostHua suan temple Chachengsao Thailand
bòot sa-dten-làyt têe yài têe-sùt nai lôok
          
โบสถ์สเตนเลสที่ใหญ่ที่สุดในโลกpêrng sâang sèt mêua sŏrng bpee têe-láeo

เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

tâa duu-lae hâi dee ja mee aa-yú tĕung
nèung-pan bpee


ถ้าดูแลให้ดีจะมีอายุถึง 1000 ปี

Sunday, March 3, 2013

Nice Trip

Po da island Krabi Thailand
jùt-măai têe sŭai-ngaam

gàp pêuan-rûam-taang têe rúu jai

          
จุดหมายที่สวยงามกับเพื่อนร่วมทางที่รู้ใจ