Friday, August 23, 2013

I am old now.
T-shirt in Department store
yàa tíng guu   guu gàe láeo
อย่าทิ้งกู  กูแก่แล้ว (impolite sentence)yàa tíng pŏm   pŏm gàe láeo

อย่าทิ้งผม  ผมแก่แล้ว (polite sentence)
(male speaker)

Thursday, July 25, 2013

strong

A park at Sa-mut-pra-gaan
tâa yàak kăeng-raeng
dtôrng òrk-gam-lang-gaai

ถ้าอยากแข็งแรงต้องออกกำลังกาย

kèe jàk-gra-yaan tam-hâi râang-gaai kăeng-raeng


ขี่จักรยานทำให้ร่างกายแข็งแรง

Thursday, June 20, 2013

Have you seen this movie yet?
túk wan-pút

dtŭa năng kâe nèung-rói bàat ang


ทุกวันพุธ ตั๋วหนังแค่หนึ่งร้อยบาทเอง

kun duu năng rêuang née (láeo) réu-yang


คุณดูหนังเรื่องนี้(แล้ว)รึยัง

Tuesday, May 14, 2013

Hug

hâi aa-hăan cháang
ให้อาหารช้าง

doon cháang gòrt

โดนช้างกอด

cháang gòrt nâen mâak


ช้างกอดแน่นมาก


Tuesday, April 30, 2013

Upside down

bpâai kĭan wâa

"ga-ru-naa ror-sák-krûu kâ  pa-nák-ngaan bpai hôrng-náam kòrp-kun kâ" 

้ายเขียนว่า 

"กรุณารอสักครู่ค่ะ พนักงานไปห้องน้ำ ขอบคุณค่ะ"

káo rêep mâak gôr leri dtìt bpâai glàp hŭa


เขารีบมาก ก็เลยติดป้ายกลับหัว

Friday, April 19, 2013

Heaven


Asiatique The riverfront   Bangkoknâng ching-cháa sa-wăn

rúu-sèuk mĕuan dâai kêun sa-wăn

นั่งชิงช้าสวรรค์รู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์Saturday, April 6, 2013

Sleepy


 
Kyoto city zoo Japan


mêua-keun-née norn mâi-kôri làp

wan-née gôr-leri ngûang mâak mâak

เมื่อคืนนี้นอนไม่ค่อยหลับ

วันนี้ก็เลยง่วงมากๆ